Dit jaar vindt het Feike Asma Concours in aangepaste vorm plaats. Eén van de belangrijkste wijzigingen voor deze 18e editie, is dat de voorrondes dit jaar online gehouden worden. Daarnaast introduceren we een nieuwe leeftijdscategorie: 25 jaar en ouder.

Meer informatie, spelregels e.d. op:
www.feikeasmaconcours.nl